Gammelbacka ja Kevätkumpu toimintaraha

Gammelbackan ja Kevätkummun toimintarahaa voi hakea vuoden 2019 aikana, toimintarahaa myönnetään enintään 500 €/tapahtuma.

Toimintarahaa voi hakea asukkaista koostuva ryhmä tai yksittäinen asukas. Toimintarahaa myönnetään Gammelbackan ja Kevätkummun alueen viihtyisyyden, hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistämiseen. Toimintarahalla tuetaan asukkaiden itse ideoimaa, muille asukkaille suunnattua yhteisöllisyyttä edistävää ja päihteetöntä toimintaa. Toimintarahahakemus tulee toimittaa hyvinvointikoordinaattorille ennen toiminnan alkua. Päätös tulee 1-3 viikon aikana hakemuksen jättämisestä. Toimintarahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä takautuvasti. Toimintarahaa ei myöskään myönnetä yritystoimintaan tai yhdistyksille.

Toimintarahaa hakevalla ryhmällä tulee olla ryhmän osallistujista nimetty yhteyshenkilö. Alaikäisillä tulee olla myös nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, joka voi olla esim. nuoren huoltaja. Silloin ryhmä tai nuori täyttää hakulomakkeen ja vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä vastuuaikuisen kanssa. Hyvinvointikoordinaattorilta saa tarvittaessa apua hakuprosessissa. Toimintaraha on käytettävä siihen kohteeseen, johon se on haettu ja myönnetty. Jos tavoitteena on varainhankinta, tulee tulojen käyttötarkoituksesta tehdä selvitys toimintarahaa haettaessa.

Gammelbacka ja Kevätkumpu toimintarahaa haetaan toimintarahahakemus-lomakkeella ja tuen käyttö raportoidaan kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä toimintaraha raportointilomakkeella.

Kevätkummussa käynnistyi toimintaraha kokeilu vuoden 2018 aikana, jolloin asukkaat järjestivät toimintarahalla perhekahvilan, korttelikuoron, hyvinvointi-iltoja, jouluikkunan ja itsenäisyyspäivän tapahtuman.

Toimintarahan päätösperuste: harkinnanvarainen

Toimintarahahakemus-lomake

Toimintaraha raportointilomake

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori