Haikkoonlampi

Haikkoonlammen asuinalue rakentuu rinteeseen Haikkoonmetsän itäreunaan. Alue on jatkoa pääosin 2010-luvulla rakennetulle Lasaretin pientaloalueelle. Vieressä oleva metsä tarjoaa hyvät ulkoilumahdollisuudet. Siellä on mm. valaistu kuntorata, komeita harjanteita ja pieni lampi. 

Haikkoonlammen alueen rakennukset on osoitettu kaksikerroksisiksi merkinnällä 2/3rII, mikä rinnetonteilla edellyttää rakennusten sovittamista maastoon. Tasaisemmilla paikoilla rakennus voi olla kaksikerroksinen. 

Vapaat tontit

Liikenneyhteydet

Alue sijaitsee noin 6 km Porvoon keskustasta lounaaseen. Julkinen liikenne kulkee vähän matkan päässä olevaa Haikkoontietä pitkin. Haikkoontien varressa on myös hyvä pyöräillä kevyenliikenteenväylällä. Moottoritien liittymään on matkaa noin 7 km.

Lähipalvelut

Julkiset lähipalvelut sijaitsevat Gammelbackassa, Tolkkisissa ja Haikkoossa. Lähikouluina palvelevat noin 3 kilometrin päässä olevat Tolkkisten koulu, Eklöfska skola ja Hamarin koulu. Lähimmät päiväkodit ovat Ylä-Haikkoon päiväkoti (noin 1,5 km) ja Haikkoontörmän päiväkoti (noin 2,5 km). Haikon kartanon kylpylä- ja hotellipalvelut ovat noin puolen kilometrin päässä.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja siihen liittyviä rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja kuinka monta kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan (tarkkoja) ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Esimerkkejä asemakaavan kerroslukumerkintöjen sallimista asuinkerroksista

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

  • hyvää suunnittelua, jolla vältetään hukkaneliöitä
  • passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista - esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa
  • aurinkoenergian käyttämistä tai varautumista sen myöhempään käyttöön
  • tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa
  • puurakentamisen suosimista
  • polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille
  • joukkoliikenteen hyödyntämistä

Maaperä

Osalla alueen tonteista on savea. Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoa maaperätutkimussivulla. Myös maaperätutkimuksessa käytettyjen merkkien selitykset löytyvät maaperätutkimukset-sivulta.

Maaperätutkimuskartta

Pohjatutkimusleikkaukset kortteli 3559

Pohjatutkimusleikkaukset kortteli 3603

Pohjatutkimusleikkaukset kortteli 3604

Pohjatutkimusleikkaukset kortteli 3605

Maaperätutkimukset -sivulle

Asiaton oleskelu työmaa-alueella kielletty

Haikkoonlammen asuinalue on työmaa-aluetta, jolla asiaton oleskelu on turvallisuussyistä kielletty. Työmaa-alueet on merkitty maastoon esimerkiksi työmaa-aidoilla ja muovinauhoilla.

Tonteille pääsyn aikataulu

Tonttien omistajat ja vuokralaiset saavat käynnistää rakennusprojektinsa tonteillaan 30.5.2022. 

Muuta

Kortteleiden 3559 ja 3603 tonteilla kiinteistön liittäminen viemäriin edellyttää rakennuksen suunnittelusta riippuen kiinteistökohtaisen pumppaamon.

Alue on rinteessä. Osaa tonteista on tarve nostaa kadun puoleisesta reunasta ja osaa laskea kadun tasoon. Haikkoonlammentörmä-kadulle tehdään pohja-asfaltti toukokuun loppuun mennessä. Katu tulee lopulliseen korkoonsa vasta myöhemmin, kun siihen laitetaan viimeinen asfalttikerros. Tontin saajien pitää kysyä kuntatekniikalta sopivaa korkotasoa sähköisen asiointipalvelun kautta

Kartta tonteista