Hiilineutraali Porvoo

Syksyllä 2014 Porvoo liittyi HINKU-kuntien joukkoon tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä. Porvoossa oli jo aikaisemmin asetettu samansuuntaisia tavoitteita kaupunkistrategiassa ja ympäristöohjelmassa.

Yhteisenä tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Samalla säästetään kustannuksissa. Keinoina ovat energian ja materiaalien säästö sekä energiatehokkuuden edistäminen palvelujen tuotannossa, rakentamisessa, hankinnoissa ja kunnossapidossa. Toimintaprosessit päivitetään vastaamaan haasteisiin.

 • Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa HINKU-kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi
 • HINKU-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta
 • Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus (SYKE)

HINKU-foorumi

Porvoo on edistyksellinen HINKU-kunta

Skaftkärrin energiatehokas asuinalue

 • Kaupungin merkittävimpiä hankkeita on Skaftkärrin energiatehokas asuinalue.
 • Energiatehokkuus otetaan alueella huomioon kaavoituksesta rakentamiseen sekä asumisesta jokapäiväisiin, alueen asukkaiden arkisiin valintoihin.
 • Skaftkärr on Suomen mittakaavassa suuri ja ainutlaatuinen ponnistus.
 • Saavutettuja kokemuksia ja tuloksia on tarkoitus hyödyntää laajasti myös muualla maassamme.

Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto

 • Suurin osa Porvoon Energian kaukolämmöstä tuotetaan puupolttoaineilla Tolkkisissa sijaitsevassa biovoimalaitoksessa.
 • Porvoon kaukolämpö on jo 90 prosenttisesti biopohjainen.
 • Tulevaisuudessa tavoitteena on nostaa aurinkolämmön avulla kaukolämmöntuotanto sataprosenttisesti uusiutuvaksi.
 • Kaukolämmön käyttöä pyritään edistämään kaupungissa muun muassa kaavoituksen avulla.
 • Asukkaille myös tiedotetaan kaukolämmön eduista ja mahdollisuuksista jo rakennuslupaprosessien yhteydessä.
 • Alueilla, joilla ei ole mahdollisuutta liittyä kaukolämpöön, edistetään muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

HINKU-mappi

HINKU-mappi on energia- ja ilmastotoimenpiteiden tietokanta, jota julkaistaan käyttäjien yhteistyöllä. Palvelussa voit tutustua toteutettuihin hankkeisiin, joilla hillitään ilmastonmuutosta. Voit myös kertoa, miten itse olet onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Palvelu on avoin kaikille. Palvelun avulla yritykset saavat näkyvyyttä ympäristövastuun kantamiseen tarkoitetuille teoilleen. Myös yksityisten ihmisten kannattaa käydä ilmoittamassa tietonsa HINKU-mappiin, sillä pienetkin teot ovat esimerkin kautta kertautuessaan tärkeitä.

HINKU-foorumi

HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

HINKU-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Kunta, yritykset ja kotitaloudet saavat foorumin sivuilta tietoa päästöjen vähentämistoimenpiteiden ilmastovaikutuksista. Tiedoista on apua, kun energiansäästöteoista halutaan tehdä ilmoitus HINKU-mappiin.