Isyyden tunnustaminen neuvolassa

Isyyden tunnustaminen neuvolassa

Isyys tunnustetaan ensisijaisesti äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Tällöin ei edellytetä erillistä käyntiä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.
Aika tunnustamista varten varataan raskausviikolle 30–32 normaalien äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Vanhemmat voivat samalla sopia tulevan lapsen yhteishuollosta neuvolassa samalla käynnillä.

Neuvolakäynnillä molempien vanhempien tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla, kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Molempien tulee ymmärtää tunnustamisen merkitys, ja tunnustamisesta seuraavat oikeusvaikutukset. Tietoja antaessaan asianosaisilla on velvollisuus pysyä totuudessa. Väärän tiedon antaminen on rikosoikeudellisesti sanktioitu teko. Väärän tiedon antaminen saattaa johtaa kanneoikeuden menettämiseen isyysasiassa.

Noin joka kolmas lapsi syntyy avoliittoperheeseen.

Avoliittoperheeseen syntyvien lasten biologinen isyys on useimmiten selvä, ja avomies haluaa tunnustaa lapsen isyyden. Isyyden tunnustaminen ei koske avioliitossa olevia, sillä isyys määräytyy äidin avioliiton perusteella.

Lapsen syntymän jälkeen tai epäselvissä tilanteissa äitiys selvitetään ja tunnustetaan lastenvalvojan luona. Neuvolassa ei voida sopia yksinhuollosta, elatuksesta, tapaamisoikeudesta tai asumisesta. Näistä asioita sovitaan tarvittaessa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Lisää tietoa isyyden tunnustamisesta lastenvalvojalla löydät Itä-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön sivuilta tästä.

Esite: Isyyden tunnustaminen

Lue lisää isyyden selvittämisestä THL:n sivuilta

Lisätietoa lapsen huollosta, tapaamisesta ja asumisesta THL:n sivuilta