Jätevesilietteet sekä biojätteet kulkevat nyt biokaasulla