Kauneushoitolan ja tatuointiliikkeen perustaminen

Terveydensuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Toivomme kuitenkin, että otat meihin yhteyttä jo suunnitellessasi liikkeen toimintaa.

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, toiminnan oleellisesta muuttumisesta ja toiminnan loppumisesta.

Terveystarkastajat valvovat toiminnan hygieenisyyttä ja ottavat tarvittaessa pinnoilta puhtausnäytteitä.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

  • toiminnanharjoittajan yhteytiedot
  • selvitys toimintaan varatun paikan sijainnista
  • tarpeelliset piirustukset (pohjapiirustus ja kalustepiirustus)
  • selvitys harjoittettavasta toiminnasta sekä
  • muut terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeelliset tiedot

Ympäristöterveydenhuolto tekee ilmoituksen perusteella tiloihin tarkastuksen ja maksullisen päätöksen, jossa voidaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä.

Lue lisää

Porvoo ohje: Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen tekoon sekä ilmoitusvelvollisia huoneistoja ja toimintoja koskevat vaatimukset (pdf)

Kauneusalaa valvovat useat eri viranomaiset. Kauneusalan valvontavastuu on jakautunut monen eri viranomaisen kesken. Tukes valvoo, että kauneudenhoito- ja kehonmuokkauspalveluiden tarjoajat noudattavat kuluttajaturvallisuuslakia. Lisäksi Tukes valvoo kosmeettisten valmisteiden, kuten esimerkiksi hius- ja tatuointivärien, turvallisuutta. Kuntien terveydensuojeluvalvonta vastaa puolestaan kauneudenhoitopalveluiden hygienian valvonnasta ja Säteilyturvakeskus säteilevien laitteiden, kuten esimerkiksi laserhoitolaitteiden, valvonnasta. Valviralle kuuluu vaativaa lääketieteellistä osaamista vaativien toimenpiteiden ja terveyden- ja sairaudenhoitopalveluiden valvonta.

Kauneudenhoito ionisoimatonta säteilyä käyttäen STUK, Säteilytyrvakeskus

Kauneudenhoidossa käytettävä rasvanpoisto ultraäänellä on riski raskaudelle STUK