Kirjallisuuden Runeberg-palkinnon palkintosumma nousee 20 000 euroon