Koulujen ja päiväkotien rakennus- ja korjaushankkeet edistyvät