Koulutusta omakotirakentajille

Porvoon rakennusvalvonta järjestää ennakoivaa laadunohjausta omakotirakentajille. Toimintatavalla pyritään parantamaan rakentamisen laatua, energiatehokkuutta ja helpottamaan rakentamisen luvan hakemista ja itse rakentamista. Laadunohjaus koostuu tontinsaajainfoista, kortteliohjauksista, yleisistä koulutusilloista rakentajille ja tonttikohtaisesta ohjauksesta.

Kaikille kaupungin tontin saaneille järjestetään info-tilaisuus muutaman viikon sisällä päätöksien teosta. Alla yhden tilaisuuden esitykset.