Kuinka strategia syntyy?

Kaupungin ulkoinen toimintaympäristö on poikkeuksellisen suuressa muutostilanteessa. Kuntien rooli, tehtävät ja taloudelliset mahdollisuudet toimia tulevaisuudessa ovat epävarmalla pohjalla. Tämä on keskeinen haaste uuden kaupunkistrategian valmistelulle.

Porvoon kaupunginvaltuusto on päättänyt, että uusi strategia on pitkälle katsova, visionäärinen, tiivis ja ymmärrettävä. Strategisten valintojen pitää kantaa jopa 2030-luvulle asti.

Strategia on asukaslähtöinen, ja se mahdollistaa ketterän ja kokeilevan kehittämisen. Pohdimme Porvooseen eniten vaikuttavien muutosvoimien vaikutuksia ennen kaikkea asukkaiden arjen muutosten näkökulmasta.

Strategia valmistellaan laajassa vuorovaikutuksessa kaupungin päättäjien, henkilöstön, erilaisten asukasryhmien ja alueen elinkeinoelämän välillä. Strategiatyön yhteistyökumppanina toimii Demos Helsinki. Strategian on tarkoitus valmistua kesällä 2018.

Tutustu strategian valmisteluprosessiin