Lasten puheterapia

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa puheen, kielen, kommunikaation ja äänen häiriöitä. Puheterapeutti arvioi myös puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien sekä kommunikaatioapuvälineiden tarpeen ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

Puheterapia on suunnattu neuvola- ja esikouluikäisille lapsille. Pienten kouluikäisten kielellisen kuntoutuksen tarve arvioidaan yksilöllisesti. Lasten puheterapia järjestetään lapsen varhaiskasvatus- tai koulukielellä.

Hakeudu puheterapiaan

Puheterapiaan tullaan yleensä neuvolan, lääkärin tai päivähoidon ohjaamana. Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin.

Puheterapia alkaa terapiatarpeen arvioinnilla. Sen perusteella suunnitellaan tarvittaessa yksilöllinen puheterapia, joka toteutetaan seurantakäynteinä tai puheterapiajaksoina.

Harjoittelua kotona

Vanhemmat saavat ohjeita, miten he voivat tukea lapsen kielellisiä taitoja kotona. Lisäksi vanhempia ohjataan tekemään yksilöllisesti suunniteltuja harjoituksia lapsen kanssa.

Puheterapeutti toimii myös yhteistyössä esimerkiksi lapsen päivähoitohenkilöstön ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa.

Ota yhteyttä