Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi Itärata-selvityksen