Linnajoen koulun korjaukset etenevät suunnitellusti