Lomakkeet ja ohjeet, ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikevalvonnan lomakkeet ja ohjeet

  • ilmoitusta tai lupaa edellyttävä toiminta
  • muut asiakasohjeet
  • englanninkieliset

Terveydensuojeluvalvonnan lomakkeet ja ohjeet

  • ilmoitusta tai lupaa edellyttävä toiminta
  • muut asiakasohjeet

Tupakkavalvonnan sekä tupakan ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin hakemuslomakkeet ja ohjeet

  • ilmoitusta tai lupaa edellyttävä toiminta
  • tupakointikieltohakemus
  • muut asiakasohjeet

ilppa - Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

ilpassa ilmoitat 
elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan
• aloittamisesta
• olennaisesta muuttumisesta
• lopettamisesta

ilppaan pääset osoitteesta ilppa.fi

Ilpasta tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti
Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset
1. Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen. Lue Ohje Suomi.fi
2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.

Asian käsittelyn eteneminen
1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia.

ilppa - Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu  Ruokavirasto