Luonnonmuistomerkit

Luonnonsuojelulain mukaan yksittäinen luonnonmuodostuma, kuten puu, puuryhmä tai siirtolohkare on mahdollista suojella luonnonmuistomerkkinä. Suojelun perusteena voi olla harvinaisuus, maisemallinen merkitys, tieteellinen arvo, kauneus tai muu vastaava merkitys.

Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää se viranomainen tai laitos, jonka hallinnassa olevalla alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee.

  • Hiidenkirnu (Illvarden/Sköldvik), rauhoitettu 11.9.1926
  • Tammi (Tolkkinen), rauhoitettu 9.4.1957 
  • Mänty (Varlax), rauhoitettu 19.3.1969
  • Käärmekuusi (Ylike), rauhoitettu 18.9.1986
  • Tammi (Gäddrag), rauhoitettu 25.11.1992
  • Mänty (Tolkkinen), rauhoitettu 24.7.2002