Maahanmuuttajalasten opetus

Ensin osallistutaan valmistavaan opetukseen

Maahanmuuttajille tarkoitettua perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään Porvoossa Peipon koulussa ja Tuorilan koulussa (7–13-vuotiaat) sekä Pääskytien koulussa, Linnajoen koulussa ja Albert Edelfeltin koulussa (13–16-vuotiaat).

Valmistavan opetuksen keskeisin tavoite on suomen kielen ja kulttuurin sekä koulun arjen oppimisessa. Valmistava opetus kestää tavallisesti noin vuoden.

Perusopetusta annetaan lähikoulussa

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät omaan lähikouluun perusopetuksen oppilaiksi.

Jos tuen tarve on edelleen hyvin suuri, eikä oppilas selviydy kohtuudella omassa lähikoulussa, on hänellä mahdollisuus saada lisätukea edellä mainittujen koulujen nivelvaiheen ryhmissä. Valmistavan opetuksen ja nivelvaiheen aikana oppilas osallistuu perusopetuksen ryhmien opetukseen omien taitojensa mukaan.

Suomen kielen ja oman äidinkielen opetus

Omassa lähikoulussa jatkuu suomi toisena kielenä -opetus perusopetuksen loppuun saakka tai siihen asti, kunnes oppilas on kaikilla kielen osa-alueilla saavuttanut omaa ikätasoa vastaavan kielitaidon.

Suomen kielen oppimista ja muiden oppiaineiden opiskelua tuetaan järjestämällä mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta.

Lisätietoja valmistavasta opetuksesta

Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori Niina Salmela puh. 040 198 1535, niina.salmela@porvoo.fi