Myrskyläntien pyörätie

ELY-keskus on käynnistänyt Myrskyläntien (mt1605) pyörätien suunnittelun välille Lakkapolku-Papinjärventie. Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin 21.8.2018 Huhtisen koululla ja kohteen tiesuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 27.3.2019-26.4.2019. Hanke on tiesuunnitelman hyväksymisvaiheessa. Hankkeessa on käynnissä myös rakennussuunnitelman laatiminen välille Parikiventie - Papinjärventie. 

Sijaintikartta

Nykytilanteen ongelmat

 • Koululaisia ja muuta kevyttä liikennettä ajoradalla
 • Kapeat pientareet ja maantien päällysteen kunto heikko
 • Geometria ja näkemät paikoin heikkoja

Tavoitteet

 • Luodaan koululaisille turvallisemmat kulkuyhteydet
 • Parannetaan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta sekä kulkumahdollisuuksia
 • Parannetaan työmatkapyöräilyn yhteyksiä Porvoon suuntaan
 • Maantien liikenneturvallisuuden varmistaminen ja parantaminen
 • Liittymien ja näkemien parantaminen
 • Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen

Suunnitelma

 • Suunnittelun tekee Finnmap Infra 
 • Asfaltoitu jalkakäytävä ja pyörätie (=jkp-tie), jonka pituus on 1,4 km ja leveys 3,0 m
 • Jkp-tien ja ajoradan väliin tehdään nurmetettu välikaista muutoin paitsi kallioleikkauksen kohdalla
 • Moottoritiesiltojen kohdalla jkp-tie on siltapilarien takana ja korkeammalla kuin ajorata
 • Hambontien kohdalla nykyistä tietä suoristetaan n. 250 m matkalla
 • Valaistus uusitaan: led-valaisimet, maakaapeli, harukset poistetaan
 • Tierakenne kuivatetaan pääasiassa avo-ojilla
 • Linja-autopysäkit uusitaan ja tehdään tilavaraukset pysäkkikatoksille
 • Jkp-tien toteuttaminen edellyttää johtosiirtoja ja tiealueen lunastamista kiinteistöiltä
 • Kaivumaiden sijoittamiselle etsitään mahdollisia paikkoja

Aikataulu

 • Tiesuunnitelman hyväksyminen loppuvuodesta 2020
 • Rakennussuunnitelmien valmistuneet osuudelle Parikiventie - Papinjärventie vuoden 2020 alussa
 • Lisätietoja suunnitelmasta antaa Porvoon kaupunki Elina Leppänen puh.040 489 9818 tai sähköpostilla elina.leppanen@porvoo.fi, Uudenmaan ELY-keskus Mervi Varis puh.0295 021 360 tai sähköpostilla mervi.varis@ely-keskus.fi 
 • toteuttaminen käynnistyy välille Parikiventie - Papinjärventie käynnistyy 2021
 • ELY-keskus ja Porvoon kaupunki jakavat kustannukset

Kuulutus