Näsin terveyskeskuksessa käynnistetään korjauksia kesän aikana