Ohjeet taiteilijalle, Länsirannan kortteleiden 448 ja Hellberginmäki taiteilijahaku

Takaisin sivulle Länsirannan korttelit 448 ja Hellberginmäki (usein kysytyt kysymykset ym.)

Porvoon Länsirannan kortteleihin 448 sekä Hellberginmäki haetaan taiteilijoita seuraaviin taidehankintoihin:

 • Korttelin 448 kolmiosainen taideteos
 • Hellberginmäen korttelin pääteos
 • Hellberginmäen pysäköintilaitoksen julkisivu
 • Hellberginmäen taloyhtiökohtaiset porraskäytäväteokset

Taidekohteet kartalla (jpg)

Hankinnat on kuvattu tarkemmin alempana. Toteutettavat teokset hankitaan Porvoon Länsirannan taideohjelmassa määritetyn käytännön mukaisesti.

Taidehankinnan käynnistyessä on nimitetty taiteenhankintatyöryhmä, joka hallinnoi taidehankintoja ja vastaa budjetista. Taiteenhankintatyöryhmään kuuluvat Porvoon kaupungilta kulttuuripalveluiden päällikkö Susann Hartman, kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen, kaavoittaja Pekka Mikkola ja Porvoon museosta amanuenssi Susanna Widjeskog sekä Veli Granö Porvoon taiteilijaseuran valitsemana edustajana. Lisäksi ryhmään kuuluvat rakentajien eli FH Invest Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n edustajat. Koordinoinnista vastaa Frei Zimmer Oy.

Taiteilijaehdotukset tekee taiteenhankintatyöryhmän hankkeeseen palkkaama kuraattori, kuvataiteilija ja arkkitehti Petteri Nisunen. Kuraattori ehdottaa jokaiseen toteutettavaan taidehankkeeseen taiteilijoita, jotka taiteenhankintatyöryhmä hyväksyy, ja joiden joukosta rakentajat, FH Invest Oy sekä YIT Rakennus Oy tekevät lopulliset päätökset.

Taiteilijahaku on käynnissä 5. elokuuta 2018 asti

Taiteilija voi lähettää portfolioita hankekohtaisesti. Portfoliot lähetään sähköisesti viimeistään 5.8.2018 osoitteeseen: taiteilijapankki.lansiranta@gmail.com. Portfolioita voi lähettää ainoastaan sähköisinä versioina.

Sähköposti tulee nimetä seuraavasti: aiheeksi taidehankkeen nimi, johon hakee taiteilijaksi ja taiteilijailmoittautuminen (esim. Korttelin 448 kolmiosainen taideteos, taiteilijailmoittautuminen).

Kuka voi hakea taiteilijaksi?

Taiteilijaehdokkaaksi voivat ilmoittautua ammattitaiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on aktiivinen ja ammattimainen näyttely- tai muu taiteellinen toiminta. Tämän lisäksi vaaditaan joko Suomessa tai ulkomailla suoritettu taidealan ammattitutkinto tai jonkun valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyys. Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on luonnossopimuksen solmimisen hetkellä toiminnassa oleva Y-tunnus.

Mitä materiaalia tulee toimittaa?

Taiteilijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

 1. Taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite. Tiedot lähetetään word- tai pdf-muodossa, tiedot myös viestikenttään.
 2. Ansioluettelo word- tai pdf-muodossa.
 3. Teoskuvia vanhoista, jo toteutuneista töistä enintään 10 kpl. Kuvissa kannattaa suosia rakennetun ympäristön projekteja, mutta myös muita jo toteutuneita teoksia kannattaa esitellä.
 4. Teostietodokumentti, josta selviävät tarkemmat teostiedot, kuten teoskuvien teoksissa käytetyt materiaalit, sijainti, mahdollinen tilaaja tai omistaja, valmistumisvuosi jne.
 5. Jos taiteilija EI halua, että hänen lähettämäänsä materiaalia luetaan hyödyksi Länsirannan tulevissa taiteilijahauissa, siitä pitää ilmoittaa selkeästi ilmoittautumisen yhteydessä.

Vaatimuksia teoskuville

 • Kuvien koko: n. 1200 x 1600 pikseliä
 • Tallennusmuoto: JPEG
 • Kuvat tulee nimetä: taiteilijan nimi_teosnimi_valmistumisvuosi.jpg
 • Materiaali toimitetaan liitetiedostoina (yhteensä max 10 megatavua).

Taiteilija voi hakea vain yhden tai kaikkien taidekohteiden taiteilijaksi. Taiteilijaehdokkaan tulee kuitenkin ilmoittautua jokaiseen kohteeseen erillisellä, ohjeiden mukaisesti otsikoidulla viestillä.


Taidekohteiden esittelyt

1. Korttelin 448 kolmiosainen taideteos

Korttelin taiteen muodostaa teoskokonaisuus, jonka on ajateltu jakautuvan kolmeen osaan. Tavoitteena on, että yksi taiteilija tai taiteilijatyöryhmä tekee koko kokonaisuuden. Taiteen paikat on nimetty termeillä T1, T2 ja T3.

Ensimmäinen taidekohde, T1, sijoittuu Aleksinpolun suuntaan ja tässä taiteen paikaksi on varattu autohallin betoninen julkisivupinta. Tilan pinta-ala on n. 62,5 m², ja siitä osa on betonia ja osa säleikköä.

Toinen taiteen paikoista, T2, on parkkihallin päälle rakentuvalle kannelle sijoittuva ilmanvaihtohormi ja sen katosrakenteen takaseinä. Hormi on muodoltaan neliö, korkeudeltaan 7 metriä ja halkaisijaltaan n. 1 metrin. Pihalle sijoittuva taide on ajateltu erityisesti taloyhtiön asukkaita varten, mutta korkea hormi saattaa ja saa näkyä myös pihapiirin ulkopuolelle eri kulmista tarkasteltaessa.

Kolmas ja viimeinen taiteen paikoista T3, on autohallin betoninen pinta ja portaikko, joka näkyy jokirannan suuntaan. Taiteelle varattu ala on tässä kohdassa n. 36 m². Pinta-alalla on leveyttä 9 metriä ja korkeutta 4 metriä. Taiteen tavoitteena on tuoda esille kohta, josta pääsee taloyhtiön pihamaalle sekä elävöittää betonista rakennetta.

Taiteilijoiden toivotaan pohtivan teoksen aihetta lähtökohtanaan teoksen sijoituspaikka ja ympäristö. Korttelin 448 teoksen osalta erityisen merkityksellistä on teoskokonaisuuden sijoittuminen jokivarren kansalliseen kulttuurimaisemaan. Lisäksi kortteliin on tulossa Petri Hytösen toteuttama, jo aikaisemmassa vaiheessa kuratoitu taidebussipysäkki, joka integroituu Läntisen Aleksanterinkadun suuntaisen asuintalon julkisivuun.

Taiteenhankintatyöryhmä ja FH Invest Oy valitsevat kuraattorin ehdottamista 8–10 tekijästä tai työryhmästä kolme, joilta kaikilta tilataan luonnos. Luonnospalkkio 2 500 € + alv maksetaan kaikille valituille. Luonnosten perusteella taiteenhankintatyöryhmä ja FH Invest Oy yhdessä päättävät toteutettavan teoksen ja taiteilijan. Teoksen toteutussopimus laaditaan valitun taiteilijan kanssa, kun päätös on tehty.
Budjetti teoskokonaisuudelle on 90 000 € + alv sisältäen luonnospalkkion.

2. Hellberginmäen korttelin pääteos

Hellberginmäen korttelin pääteoksen tavoitteena on identifioida aluetta ja muodostaa maamerkki, mistä kortteli tunnistetaan. 
Tavoitteena on, että taide sijoittuu As Oy Fiksin porraskäytävään niin, että ikkunapintojen kautta teos näkyy myös kauemmaksi länsisuuntaan. Tämän lisäksi taide voi levitä porraskäytävän yhteydestä laajemmalle julkisivuun tai korttelin halkovan Hellberginpolun varteen. Jos taide toteutetaan esimerkiksi lasipainatuksena porraskäytävän ikkunaan, voidaan pohtia budjetin niin salliessa painatuksia myös muutamien muiden asuinrakennuksien porraskäytävien ikkunapintoihin.

Pääteoksen taidebudjetti on n. 60 000 € + alv sisältäen luonnospalkkion. Tähän summaan tulee sisältyä kaikki taiteesta aiheutuvat kustannukset. Kuraattori tekee taiteilijaehdotukset portfoliohakuun osallistuneiden taiteilijoiden joukosta.

3. Hellberginmäen pysäköintilaitoksen julkisivu

Korttelin yhteinen pysäköintilaitos toteutetaan niin, että sen takaseinä sijoittuu Kultalistankadun suuntaisesti ja muodostaa yhtenäisen, n. 150 m2 pinta-alan. Tämä seinäpinta näkyy erityisen hyvin Kokonniemen virkistysalueelle, lasketturinteeseen ja mahdollisesti tulevaisuudessa Kultalistankadulle rakentuvalle päiväkodille.

Parkkihallin julkisivu toteutetaan betonirakenteena. Mahdollinen tekniikka taiteen toteutukseen on graafinen betoni tai kustannuksiltaan vastaava ratkaisu. Taiteilijan tehtävänä on määritellä tekniikka ja toteutettava visuaalinen kuvamaailma. Tärkeää on, että julkisivun taide on kestävä, turvallinen ja kaupunkikuvaan sopiva.

Taidebudjetin osalta on sovittu, että YIT Rakennus Oy vastaa kustannuksista siltä osin, kun ne vastaavat graafisen betonin vastaavia, normaaleja kustannuksia (tuotetoimittajien ns. vakiokalvojen mukaiset kustannukset). Normaaleja kustannuksia ylittävä määrä (taiteilijapalkkio + mahdolliset muut taiteen aiheuttamat lisäkulut) kustannetaan taidebudjetista. Taidebudjetti kohteeseen on 12 500 € + alv sisältäen luonnospalkkion. 

Kuraattori tekee taiteilijaehdotukset portfoliohakuun osallistuneiden taiteilijoiden joukosta.

4. Hellberginmäen taloyhtiökohtaiset porraskäytäväteokset

YIT Rakennus Oy toteuttaa jokaisen asuintalon pääsisäänkäynnin yhteyteen porraskäytävään tilan talon omalle, sitä identifioivalle taideteokselle. Tila on n. 1 m x 1 m kokoinen, katselukorkeudella sijaitseva 10 senttinen syvennys.

Talokohtainen taideteos on yksilöllinen ja erilainen joka kohteessa. Se voi olla grafiikkaa, valokuva, pieni veistos, reliefi tai sarjakuvateos. Teosten tulee olla helppohoitoisia, kestäviä tai tarvittaessa monistettavia (esimerkiksi kuvan painatus alumiinilevylle tai vastaavalle kestävälle pinnalle).

Tämä taidehanke on kohdennettu erityisesti porvoolaisille taiteilijoille. Taiderahaa talokohtaisille teoksille varataan n. 3 300 € + alv / teos. Mahdollista on, että kohteeseen valitaan 3–6 taiteilijaa. Päätökset valittavista taiteilijoista tekee taiteenhankintatyöryhmä.

Aikataulu

Taiteilijavalinnat tehdään syksyn 2018 aikana. Luonnossopimukset valittujen taiteilijoiden kanssa pyritään tekemään viimeistään tammikuussa 2019, jolloin luonnostyö alkaa. Luonnosten tulisi olla valmiina huhti-toukokuussa 2019, jonka jälkeen luonnokset hyväksytään ja taiteilijoiden kanssa laaditaan toteutussopimukset.

Lisätietoja antaa:
koordinaattori Heini Orell, Frei Zimmer Oy, heini.orell@freizimmer.fi tai puh. 044 971 5158 (lomalla 2.7.–27.7.2018).