Omenamäen palvelukeskuksen toimintaa kehitetään aktiivisemmaksi