Oppivelvollisuuden laajeneminen tuo myös velvollisuuksia