Skip to content

Porvoon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on nähtävillä

Kaupunkisuunnitteluosasto on valmistellut luonnoksen Porvoon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaksi. Suunnitelman luonnos on nähtävillä kaupungin internetsivuilla 15. elokuuta 2017 asti.

Asukkaat voivat antaa luonnoksesta tai sen osa-alueesta mielipiteensä.

Aineisto ja linkki palautelomakkeeseen

Porvoon kansallinen kaupunkipuisto perustettiin 18.5.2010. Sen tavoitteena on turvata kaupunkikeskustan viheralueiden ja kansallisesti merkittävien luontoalueiden ja kulttuuriympäristöjen säilyminen. Hoito- ja käyttösuunnitelma määrittelee tavoitteet kansallisen kaupunkipuiston alueen kehittämiselle. Kaupunki laatii suunnitelman, ja sen hyväksyy ympäristöministeriö.

– Asukkailta on kysytty mielipiteitä kansallisen kaupunkipuiston kehittämisestä kaikille avoimilla internetkyselyillä kesinä 2015 ja 2016 ja yleisötilaisuuksissa kansallisen kaupunkipuiston vuosipäivän yhteydessä. Vastauksia saatiin jokirantoja koskeneeseen kyselyyn 286 ja virkistysalueiden kehittämistä koskevaan kyselyyn 173. Eri kohteista saatiin yhteensä 590 ideaa tai kommenttia. Alueiden käytön ja hoidon tavoitteet on asetettu alueen arvojen ja alueiden käyttäjien toiveiden pohjalta, kertoo kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh.

Porvoon kansallisessa kaupunkipuistossa on 26 osa-aluetta. Niiden erityiset arvot on määritetty perustamishakemuksessa. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa selvennetään näitä erityisiä arvoja ja esitetään alueen käyttö ja rajoitukset sekä hoidon tavoitteet. Jokaisesta alueesta on laadittu selostus, jossa tuodaan esiin ne tekijät ja kehityskaari, joka on luonut alueen erityiset arvot. Myös asukaskyselyiden tulokset on esitetty kustakin alueesta.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa annetaan määräyksiä, joilla turvataan alueen arvojen säilyminen. Kaupungin viheralueita koskevilla määräyksillä turvataan historiallisten piirteiden ja luontoarvojen säilyttämistä silloin, kun alueiden virkistyskäyttöä tehostetaan. Kaupungin omistamia maita koskevat määräykset on kirjattu aluekohtaisesti otsikoiden ”Käyttösuunnitelma ja rajoitukset” sekä ”Hoidon tavoitteet” alle. Määräykset on otettava huomioon kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa ja päätöksenteossa, joka koskee kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan aluetta (maankäyttö- ja rakennuslaki 70 §).

– Porvoon kansallisessa kaupunkipuistossa on noin 170 yksityistä kiinteistöä. Kansallinen kaupunkipuisto ei velvoita yksityisiä maanomistajia mihinkään toimenpiteisiin, eikä se tee yksityisalueista millään tavoin yleisiä tai museoi niitä, toteaa Anne Rihtniemi-Rauh.

– Kolmen yksityisen maanomistajan maita koskevilla määräyksillä turvataan alueiden yksityisyyden, liiketoimintaedellytysten ja yksityiskäytön jatkuvuutta. Nämä alueet ovat Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n omistamat Stensbölen suojelualueet, Hotelli Haikon kartanon matkailupalvelujen alue ja Porvoon seurakuntayhtymän hautausmaa, pappila, Porvoon tuomiokirkko sekä Gammelbackan seurakuntakeskus.

Lisätietoja:

kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh, puh. 040 489 5752
metsätalousinsinööri Tommi Laakkonen puh. 040 576 3282
ympäristönsuojelutarkastaja Arto Lankinen puh. 040 734 7420

16.5.2017 13:26

Tunnisteet: Kaavoitus Puistot ja metsät