Skip to content

Porvoon kaupunginhallituksen päätökset 19.6.2017

Menettelytavat paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin 8 (Elin Blomqvist, Outi Lankia, Bodil Lund, Anders Rosengren, Pehr Sveholm, Nina Uski, Johan Söderberg, Markku Välimäki) – 5 (Anette Karlsson, Jaakko Jalonen, Anna-Stiina Lundqvist, Joakim Lybeck, Millariikka Rytkönen) menettelytavat laittomasti maassa olevien sosiaali- ja terveyspalveluissa kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Äänestyksessä hävisi Anna-Stiina Lundqvistin esitys. Lundqvist esitti, että päätösesitykseen lisätään seuraava lause: ”Ennaltaehkäiseviä palveluita suunniteltaessa ja järjestettäessä on suunniteltava myös paperittomien henkilöiden tarvitsemia ennaltaehkäiseviä palveluita ja taattava, että yllä esitettyihin palveluihin on helppo löytää ja päästä.”

Tilannekatsaus: pakolaisten kuntapaikat Porvoossa

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi ja todeta, että pakolaisten kuntapaikkojen määrä on 46 henkilöä Porvoossa vuonna 2017. Kaupunginhallitus päätti samalla antaa vastauksen Eila Kohosen aloitteeseen. Vihreiden ryhmä jätti asiassa pöytäkirjamerkinnän.

Tonttien yleiset luovutusehdot ja hinnat

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Vastaus valtuutettu Jussi Sairasen valtuustoaloitteeseen koskien siirtymistä parkkikiekon käyttöön

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vastauksen Jussi Sairasen valtuustoaloitteeseen kaupunginjohtajan ja kaupunkikehityslautakunnan esityksen mukaisesti. Outi Lankia teki muutosesityksen: ”Kaupunginhallitus yhtyy aloitteeseen ja kaupunki ryhtyy suunnittelemaan parkkikiekkopysäköintiin siirtymistä”. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Valtuustoaloite päiväkoti- ja esiopetuspalveluiden päätösprosessien tarkentamisesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti yhtyä aloitteeseen ja edellyttää, että se otetaan huomioon hallintosäännön muutosta valmisteltaessa aloitteessa esitetyllä tavalla. Kaupunginhallitus haluaa, että toimivalta päiväkotien perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimintaperiaatteen muuttamisesta on sivistyslautakunnalla.

Tolkkisten koulun elinkaarihankkeen tilannekatsaus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen: kaupunginhallitus hyväksyi Tolkkisten koulun elinkaarihankkeen neuvottelutuloksen ja suunnitelmat.

Porvoon veden johtokunnan valitseminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen liikelaitos Porvoon veden johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 • Marianne Korpi (SDP), puheenjohtaja, varajäsen Ritva Hagström
 • Anne Sjöström (RKP), varapuheenjohtaja, varajäsen Alicia Bärlund (RKP)
 • Oscar Lökfors (RKP), varajäsen Leif Stenström (RKP)
 • Reijo Mokka (KOK), varajäsen Timo Kouki (KOK)
 • Markus Keskitalo (VIHR), varajäsen Anne Wetterstrand (VIHR)

Porvoon tilapalveluiden johtokunnan nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen liikelaitos Porvoon tilapalveluiden johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 • Torolf Bergström (SDP), puheenjohtaja, varajäsen Ove Blomqvist (SDP)
 • Niklas Grönroos (RKP), varapuheenjohtaja, varajäsen Stig Bäcklund (RKP)
 • Eija Saarela (KESK), varajäsen Hanna Karlsson (KESK)
 • Anna Granfelt (KOK), varajäsen Tanja Lähdeaho (KOK)
 • Markku Mikkola (VIHR), varajäsen Leila Nurmilaakso

Kaupungin edustajat kuntayhtymissä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita kaupungin edustajat Eteva kuntayhtymään kaupunginhallituksen toimikaudeksi:

 • Eila Kohonen, varsinainen yhtymäkokousedustaja
 • Björn Sundqvist, varaedustaja

Kaupunginhallituksen edustus toimielimissä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisetsi määrätä edustajansa seuraaviin toimielimiin:

 • kaupunkikehityslautakunta, Joakim Lybeck
 • rakennus- ja ympäristölautakunta, Outi Lankia
 • sivistyslautakunta, Nina Uski
 • suomenkielinen koulutusjaosto, Elin Blomqvist
 • ruotsinkielinen koulutusjaosto, Anette Karlsson
 • sosiaali- ja terveyslautakunta, Pehr Sveholm
 • aluepelastuslautakunta, Millariikka Rytkönen
 • alueellinen jätelautakunta, Markku Välimäki

Kutsuntalautakunnan jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita kutsuntalautakuntien jäsenet ja varajäsenet vuosille 2017–2021.

 • Sara Tallstén, varajäsen Patrick Nyholm
 • Matti Valasti, varajäsen Jarmo Veijalainen

Porvoon erillisselvitys sote-palveluiden tuottamisesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti selvityksen poliittisen ohjausryhmän kokoonpanosta.

 • Björn Sundqvist
 • Pehr Sveholm
 • Tapani Eskola
 • Millariikka Rytkönen
 • Jere Riikonen
 • Markku Välimäki
 • Tuuli Hirvilammi
 • Jari Oksanen
 • Tuomas Kanervala
 • Juha Elo
 • Joonas Dachinger

Määräaikaisen omistajaohjaustyöryhmän perustaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä keskuudestaan omistajaohjausryhmän, jonka tehtävänä on huolehtia että tytäryhteisöjen hallitusten jäseniä koskevat pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset huomioidaan tytäryhteisöjen hallitusten nimittämisprosessissa kuntalain ja omistajapolitiikan edellyttämällä tavalla. Omistajaohjaustyöryhmä myös jatkaa em. periaatteiden työstämistä tarvittavilta osin ja tuo ne elokuussa kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 • Jaakko Jalonen, puheenjohtaja
 • Johan Söderberg
 • Anna-Stiina Lundqvist
 • Markku Välimäki
 • Outi Lankia

Lautakuntien päätökset

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 23.5.2017 § 101 (saaristomäärärahan käyttö 2017). Kaupunginhallitus päätti merkitä muut päätökset tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista

19.6.2017 20:34

Tunnisteet: Päätöksenteko