Pyörätaskut

Kokeilun sisältö

Kesällä 2019 kolmeen liikennevalo-ohjattuun risteykseen toteutettiin pyöräilijän odotustilat, eli tuttavallisemmin pyörätaskut. Pyörätasku on virallisen nimensä mukaisesti pyöräilijälle tarkoitettu odotustila liikennevaloissa pysäytysviivan ja suojatien välissä. Risteystä lähestyvä pyöräilijä pääsee pyöräkaistaa pitkin siirtymään punaiseen valoon pysähtyneiden autojen ohitse jonon eteen, jolloin autoilijoiden on helpompi havaita risteykseen tuleva pyöräilijä.

Pyörätaskut toteutettiin seuraaviin kohteisiin:

  • Mannerheiminkadun ja Runeberginkadun risteys: Runeberginkadun suunnasta tuleva haara
  • Mannerheiminkadun ja Rauhankadun risteys: Rihkamakadun suunnasta tuleva haara
  • Aleksanterinkadun ja Piispankadun risteys: Torin suunnasta tuleva haara

Tavoitteet

Pyörätaskujen tavoitteena on ensisijaisesti parantaa pyöräilijöiden havaittavuutta (ja sitä kautta turvallisuutta) risteyksissä. Pyörätaskut helpottavat myös pyöräilijöiden toimintaa risteyksissä. Pyörätaskuillakin pyritään parantamaan jalankulun olosuhteita keskustassa. Pyörätaskut vähentävät kävelijöiden sekä pyöräilijöiden konflikteja risteysalueilla ja pyörätaskut muistuttavat myös pyöräilijän paikasta kaduilla, joilla pyöräilijöiden tulisi käyttää ajorataa (jalkakäytävällä saavat pyöräillä vain alle 12-vuotiaat).

Tulokset

Team Porvoo -kyselyn perusteella mielipiteensä ilmaisseista kaksi kolmasosaa piti pyörätaskuja hyvänä ratkaisuna pyöräilijän näkökulmasta. Kyselyn perusteella pyörätaskuja pidettiin useammin toimivina kuin toimimattomina myös autoilijan näkökulmasta (37 % vastaajista piti ratkaisua toimivana, 35 % ei osannut sanoa ja 28 % ei pitänyt toimivana). Yli puolet vastaajista toivoi näkevänsä pyörätaskuja Porvoossa jatkossakin ja vain neljäsosa, että pyörätaskuja ei tulisi Porvoossa käyttää.

Kesällä 2019 toteutetut pyörätaskut pidetään edelleen käytössä. Ne parantavat pyöräilijän havaittavuutta risteyksissä, eikä niistä ole haittaa muille liikkujille.

Toimintaohjeet pyörätaskuihin