Pysäköintivirhemaksu

  • Pysäköintivirhemaksu on 50 €.
  • Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
  • Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.
  • Jokainen pysäköintivirhemaksuun johtanut pysäköintitapahtuma valokuvataan.

Oikaisuvaatimus

  • Tee oikaisuvaatimus sähköisen asiointipalvelun kautta.
  • Oikaisuvaatimukseen annettu päätös lähetetään sähköpostilla tai kirjeellä. Päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. Päätöksen mukana on yksityiskohtainen valitusosoitus.