Sannaisten vesilaitoksen vedenottokaivojen saneeraus on valmistunut – veden klooraus on lopetettu