Strömborgska skolan ja Eklöfska skolan saavuttivat harjakorkeuden