SuomiFinland 100 vuotta, Hanavesikampanja

Juotava hanavesi - meille yhtä itsestään selvä kuin itsenäisyys, mutta molemmista on pidettävä huolta. Toimiva vesihuolto on avain yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehittymiseen. Puhdas vesi ja sen mahdollistama hygienia ovat myös terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Vesi on olennainen osa Suomea ja suomalaisuutta. Puhdas hanavesi sekä puhtaat vesistöt ovat yhteistä ja arvokasta kansallisomaisuuttamme, josta voimme olla ylpeitä.

Vesihuoltomme on korkealla tasolla, mistä kertoo esimerkiksi se, että meillä Suomessa:

  • Hanavesi on laadukasta eli turvallista, hajutonta, mautonta, väritöntä. Vesilaitokset täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön veden laadulle asettamat vaatimukset erinomaisesti. (Lisätietoja talousveden laadusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/talousvesi/talousveden-laadunvalvonta)
  • Hanavesi on edullista. Yksi juomalasillinen maksaa 0,06 senttiä - ämpärillisen saat 3 sentillä! (Lähde: Vesilaitosyhdistys valtakunnallinen vertailuarvo)
  • Hanavettä tulee aina. Putkirikkojen määrä sekä putkirikkojen asukasaika ovat vähentynyt vuodesta 2010. Putkirikkojen asukasaika kuvaa putkirikoista johtuvaa asiakkaiden vedenkatkosten pituutta vuodessa. (Lähde: Vesilaitosyhdistys, Välttämätön vesi -julkaisu)
  • Suomessa kaikki vesilaitokset toimittivat talousvettä vuonna 2013 yhteensä vuodessa noin 411 778 700 m3/a eli vuorokaudessa 1 128 161 m3/d. Tämän vesimäärä on noin 3814 Eduskuntatalollista vuodessa. Yhdyskuntien vedenhankintaan käytetään Suomen uusiutuvista vesivaroista vuotuisesti kuitenkin vain noin 0,4 %, eli olemme vesimiljonäärejä. (Lähde SYKE http://www.ymparisto.fi/vesihuoltolaitokset ja VVY)

Nostetaan malja sata vuotiaalle Suomelle ja laadukkaalle hanavedellemme!

Viestimme suomalaisille puhtaasta hanavedestä ja annamme hanavedelle sen ansaitseman arvon. Vesilaitosyhdistyksen ja kuudentoista suomalaisen vesihuoltolaitoksen yhteinen Hanavesiooppera -kampanja näkyy ja kuuluu sosiaalisen median lisäksi 12.4. – 20.4.2017 seuraavien kaupunkien elokuvateattereissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Pori, Lappeenranta, Kuopio, Rovaniemi, Vaasa, Hämeenlinna, Porvoo, Kajaani sekä 13.4.2017 Radiomedia ry:n jäsenkanavilla. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. Lue lisää: suomifinland100.fi

Jotta sinä saisit maailman parasta puhdasta hanavettä

Vesihuoltolaitokset tekevät laadukkaan hanaveden eteen paljon työtä. Lisäksi vesihuoltolaitokset keräävät ja puhdistavat tehokkaasti käytetyn hanaveden eli jäteveden ja palauttavat veden takaisin vesistöihin luonnon kiertokulkuun. Vedenhankintajärjestelmä kattaa koko ketjun vesilähteeltä vedenkäsittelyn kautta vesijohtoverkostossa tapahtuvaan vedentoimitukseen. Vesihuoltolaitokset seuraavat, ohjaavat ja kunnossapitävät järjestelmää ympäri vuorokauden, varmistaakseen puhtaan hanaveden jatkuvan toimituksen.

Hanavesiooppera