Hoppa till innehåll

Staden behöver en faktura av väglaget för att kunna betala sin vägavgift.

Väglaget kan skicka fakturan per e-post i PDF-format till skanningstjänsten

Alternativt kan ni skicka in fakturan som pappersbrev.
Faktureringsadressen är:
Borgå stad
PB 785
00074 CGI

På alla fakturor som skickas till Borgå stad skall nämnas enhetens eller beställarens namn. Enhetens namn är Stadsinfra (tidigare Kommunteknik) ifall vägavgiften gäller skog eller åker. Ifall vägavgiften gäller till exempel en strand eller sportplan är beställaren Idrottstjänster. Lokalitetsledningen ska nämnas ifall avgiften gäller stadens fastighet eller byggnad. Ifall du är osäker på vilken enhet som skall nämnas kan du kontakta Stadsinfra, Linda Antell-Behm.

Om räkningen gäller ett vattentag skall beställarens namn vara Borgå vatten.
Faktureringsadressen är då
Borgå stad
Affärsverket Borgå vatten
PB 786
00074 CG