Gå till innehåll

Sjösättningsramper

I Borgå finns flera sjösättningsramper på olika håll inom stadens område. Utöver de egentliga ramperna finns vid korsningen Strandgatan–Ånäsgatan och i Hammars upptagningsplatser, där man med hjälp av en lastbil kan sjösätta eller ta upp båtar.

 • Gammelbacka (betongramp)
 • Hammars (betongramp)
 • Östra stranden av Borgå å, vinterförvaringsområdet vid Sakta Farten (betongramp)
 • Tolkis (ramp belagd med asfaltkross och en betongramp)
 • Upptagningsplatserna vid Strandgatan och i Hammars, där man med hjälp av lastbil kan sjösätta eller ta upp båtar
 • Kullo (naturramp)
 • Pellinge, Sandholmsudden (betongramp)
 • Skeppars (naturramp)
 • Virvik (naturramp)
 • Sannäs (betongramp)
 • Tolkis, Kräkelsundet (Betongramp)