Hoppa till innehåll

Sjösättningsramper

I Borgå finns flera sjösättningsramper på olika håll inom stadens område. Utöver de egentliga ramperna finns vid korsningen Strandgatan–Ånäsgatan och i Hammars på Hammarsvägen 1 upptagningsplatser, där man med hjälp av en lastbil kan sjösätta eller ta upp båtar.

 • Gammelbacka (betongramp): i slutet av Ängsstigen, koordinater: 60.369703, 25.652027 
 • Hammars (betongramp): Hammarsvägen 1, koordinater: 60.357582, 25.640406
 • Östra stranden av Borgå å, vinterförvaringsområdet vid Sakta Farten (betongramp): Svinövägen 25, koordinaterna: 60.381878, 25.674515
 • Kullo (naturramp): från Strandbyvägen sväng till höger, koordinaterna: 60.324036, 25.528713
 • Pellinge, Sandholmsudden (betongramp): Sandholmsvägen 162, koordinater: 60.234264, 25.870039
 • Skeppars (naturramp): Hummelpäravägen 161, koordinater: 60.251909, 25.768491
 • Virvik (naturramp): i slutet av Virviksvägen, koordinater 60.348513, 25.916109
 • Sannäs (betongramp): mittemot Järnstigen nära Sannäs skola, koordinater: 60.413805, 25.810165
 • Tolkis, Kräkelsundet (betongramp): längs med Tolkisvägen mot Emsalö, koordinater: 60.317542, 25.584689
 • Tolkis (ramp belagd med asfaltkross): i slutet på Kattsundsvägen, koordinater: 60.334252, 25.595804
 • Kråkö (betongramp): i slutet av Kristenäsvägen, koordinater: 60.352646, 25.641663