Hoppa till innehåll

Du kan hyra en vinterförvaringsplats för din båt i fem olika områden i Borgå.

 • Perioden för vinterförvaring är 15.9–31.5 när båten förvaras på ett vinterförvaringsområde, 15.10–30.4 när båten ligger i vattnet
 • Lämna in ansökan från 1.6. Nya ansökningar börjar behandlas i augusti. Ansökningar som kommer in senare behandlas med en gång.
 • Om du bor i Borgå, fortgår hyresavtalet för en förvaringsplats automatiskt genom att du senast på förfallodagen betalar den faktura du fått hemsänd. Betalningspåminnelser sänds inte ut.
 • Om du inte bor på orten, måste du förnya din ansökan årligen. Ansökningar om vinterförvaringen från icke-ortsbor kommer att behandlas efter 15.9.
 • Du kan byta båtplats genom att fylla i ansökan. 
 • Du kan avstå från din båtplats genom att lämna fakturan obetald eller genom att skicka e-post till:

Elektriciteten påkopplad

 • under perioden 15.9–31.10
 • sista veckoslutet i januari 
 • från påskhelgen till 31.5

Vattentillförsel

 • på hösten innan det blir nattfrost
 • på våren efter nattfrosten

Vid det första och andra vinterförvaringsområdet i Sakta Farten finns tillgång till vatten för tvättning av båtarna.