Hoppa till innehåll

Naturstigen på Ekudden är 1,5 kilometer lång och ligger i ett privat naturskyddsområde cirka tre kilometer söder om stadens centrum. Stigen börjar vid bollplanen i Tarkis och fortsätter genom odlingsmark mot en lundskog med ekar och skogslindar. Man kan ta sig till bollplanen till fots, med cykel, egen bil eller lokaltrafikens bussar.

Stigen går genom den skyddade lund- och blandskogen med avstickare till strandklipporna och ängarna vid havet. Längs stigen finns informationstavlor som presenterar växt- och djurvärlden samt ett fågeltorn där man kan observera fågellivet i vassruggen och på strandängarna. Informationstavlorna är på finska, svenska och engelska.

Naturstigen är till största delen lättframkomlig. På de fuktigaste ställena har man anlagt spångar av plankor för att underlätta vandringen. Inom skyddsområdet ska man iaktta gällande fridlysningsbestämmelser.