Hoppa till innehåll

Borgströmsparken som ligger vid Prästgatan anlades på 1930-talet. På detta ställe fanns en trädgård där Bergström, som var verksam som apotekare i Borgå i slutet av 1700-talet, odlade medicinalväxter för eget bruk och försäljning.

Det fanns ett hot om krig i Finland på hösten 1939 då man omsorgsfullt förberedde sig på eventuella luftbombningar i Borgå och grävde underjordiska skyddsgravar för att skydda stadsborna. En av dessa skyddsgravar låg under Borgströmsparken. Efter krigen, år 1945, planerades en sommarteater i parken men detta projekt genomfördes dock inte.

Det växer gamla silverpilar i mitten av gräsmattan på östra sidan av nuvarande Borgströmsparken. I parkens övre del finns en liten lekpark med en häck av dockrosor som avgränsar lekparken från den övriga parken. I ändan mot Prästgatan finns ett minnesmärke över Kungliga gardets regemente som Lennart Segerstråle planerade år 1939. Bakom minnesmärket växer det snöbär och två storvuxna ekar. I mitten av parken finns ett planteringsområde med röda Hanne-grupprosor och den parkgång som ligger mot Borgströmsvägen kantas av spireor. På gräsmattan vid Borgströmsvägen står en rad av ädelsyrener.

Borgströmsparken har en händelserik historia och den är en trivsam och lummig park i gamla stan där både barn och vuxna trivs.