Hoppa till innehåll

Handelsmannen och fabrikören, rådmannen Johan Holm lät bygga sitt stenhus åren 1762–1763, efter branden år 1760. Hans släkt ägde huset i över hundra år tills huset såldes till bagarmästare K. R. Sarén. I nedre våningen i huset hade funnits ett konditori redan länge. Borgå Museiförening köpte huset av bagarmästare K. Tötterströms arvingar år 1919 och grundade Ville Vallgrens museum. Senare såldes fastigheten till Borgå stad. Holmska köpmansgården öppnades i juni 2007.

På husets gård har alltid funnits ekonomibyggnader. I Johan Holms bouppteckning från år 1776 nämns “behövliga” ekonomibyggnader. I djurstallen fanns två vagnshästar, “en svart och en brun valack”, tre kor och fyra grisar. Efter Johan Holm den yngre 1789 räknades upp två dubbelbodar, två andra bodar, ett stall, en ladugård, en vedbod och “ett hemligt rum”. Det fanns en ko, tre grisar och en häst.

På den stenlagda gården fanns ingen trädgård, även om det nämns ett lusthus på åtta gårdar då man antecknade förödelserna efter branden. Det fanns alltså trädgårdar i Borgå även om endast handelsmannen Berent Rahling meddelade att han i branden förlorat också en liten trädgård på gamla rådhusets tomt. På 1780-talet fanns kantor Petrus Gottsmans exceptionellt fina trädgård med blomsterland och terrasserade planteringar på tomten norr om torget.

I bouppteckningen efter Johan Holm den yngres hustru Lovisa Lagus 1786 konstateras att det på tomten vid Berggatan fanns ett utedass och en brunn, och år 1789 fanns där också ett ingärdat grönsaksland. I brandförsäkringen 1870 nämns också bärbuskar.

På bagarmästare Tötterströms tid på 1890-talet fanns det en stor och en liten ingärdad trädgård med bärbuskar på gården. Till gården ledde två målade portar.

I dag förskönas gården av många gammaldags perenner så som pioner, studentnejlikor och äkta stormhattar. I grönsakslandet växer olika kryddväxter och medicinala växter, så som libbsticka, pepparmynta och rabarber. I trädgården finns också fina humlestörar.