Hoppa till innehåll

Stadsparken är en av de äldsta parkerna i Borgå. Stadsparken omfattas av en detaljplan som Carl Ludvig Engel planerade i början av 1800-talet.

Vid torget fanns hotell Societetshuset och på 1800-talet fick restaurangägaren Wahlström på hotellet i uppdrag att anlägga en park och plantskola i området bakom hotellet. Största delen av projektet genomfördes dock inte. Staden tog området i sin besittning på 1870-talet och fortsatte med arbetet att anlägga parken.

Parken hette tidigare Brunnsparken. Parken fick sitt namn efter en allmän brunn som fortfarande finns i parken. Brunnen användes i synnerhet av resenärer som kom till staden och av landsbygdens invånare som besökte torget. I slutet av 1800-talet fanns det en serveringspaviljong i parken som flyttades till folkparken i Kokon år 1901.

I parken fanns en musikestrad redan i början av 1900-talet men den revs senare. Mitt i den öppna platsen finns en vattenbassäng med statyn Poika ja kala som skapades av P. Ahava år 1947. I parken finns också en staty till minne av författaren Johannes Linnankoski som restes år 1964.

Parken genomkorsas av parkgångar som kantas av träd. Mellan parkgångarna finns gräsmattor där många Borgåbor sitter och njuter av vackra sommardagar. Sommarblomsrabatter ger mer färg i parken som domineras av träd och buskar.

Det finns en lekpark vid Linnankoskigatan. På parkens kortsida mot torget finns stadens tennisplan och man kan boka planen från caféet i parken.