Hoppa till innehåll

Borgå parkgata dispositionsplan

Dispositionsplanen för Borgå parkgata är en översiktsplan för utveckling av området. Dispositionsplanen fungerar som riktlinje för den fortsatta planeringen men är inte en lagakraftvunnen styrande plan. Planen gjordes för att området skulle kunna utvecklas som en helhet och ankomsten till Borgå skulle bli en trevlig del av staden. Utgående från dispositionsplanen fortsätter planeringsarbetet i form av detaljplaner. I dessa planer beslutar man om byggandet i området där invånarna kan delta och påverka under planeringsskedet.

Material