Hoppa till innehåll

Västra åstrandens koncepttävling för tjänsteproducenter

Borgå stad sökte under våren 2019 tjänsteproducenter med en koncepttävling till Västra åstrandens södra område vid Borgå å. Tävlingen är avslutad. Borgå stad tackar alla deltagare.

För området har det hösten 2018 godkänts en ny detaljplan – Västra åstranden, stranden för kultur och fritid. Planen möjliggör placeringen av mångsidiga tjänster på området som sträcker sig från omgivningen av Alexandersgatans bro och följer åns västra strand mot Kokon. På området kan det till exempel finnas småbåtsvarvtjänster, en ny gästhamn, ett slalomcenter samt ett antal övriga turist- och fritidstjänster. Bredvid området finns bland annat kultur- och kongresscentret Konstfabriken samt boende i en modern trästad.