Hoppa till innehåll

Tjänsteinnehavarnas bindningar

Bildningsdirektör Sari Gustafsson

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Haaga-Helia Oy, sakkunnig medlem i styrelsen
 • Helia-säätiö, medlem i styrelsen

Betydande förmögenhet.

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Posintra Oy, ordförande.

Betydande förmögenhet.

 • Ingenting att meddela.

Av staden utsedd representant.

 • Posintra Oy, ordförande

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.

Byggnadstillsynschef Miia Hento

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutnings som bedriver näringsverksamhet.

 • Maanrakennus T Kronvall Oy, maanrakennus ja rakennuspaikan valmistelutyöt, ersättare i styrelsen
 • Gammelbynejdens vattenandelslag, distribution av vatten och avloppsvatten, ordförande i styrelsen

Betydande förmögenhet.

 • Inget att anmäla.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 • Inget att anmäla.

Miljövårdschef Jesse Mether

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutnings som bedriver näringsverksamhet.

 • Inget att anmäla.

Betydande förmögenhet.

 • Inget att anmäla.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 • Inget att anmäla.

Stadsinfradirektör Kari Hällström

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Ingenting att meddela.

Betydande förmögenhet.

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.

Stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutnings som bedriver näringsverksamhet.

 • Arco Architecture Company Oy, medlem i styrelsen
 • Arkkitehtuuritoimisto Dan Mollgren, enskild näringsidkare

Betydande förmögenhet.

 • Inget att anmäla.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 • Inget att anmäla.

Utbildningsdirektör Jari Kettunen

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Point College, ersättare i styrelsen

Betydande förmögenhet.

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Akilles Bandy, styrelsens ordförande.
 • Suomen jääpalloliitto, medlem i styrelsen.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Ingenting att meddela.

Betydande förmögenhet.

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.