Hoppa till innehåll

Äldrerådet

Äldrerådet företräder de äldre i Borgå och bevakar deras intressen i det kommunala beslutssystemet. Äldrerådet i Borgå grundades 1998.

Äldrerådets uppgifter

  • Äldrerådet deltar i sektorernas planering, beredning och uppföljning av ärenden som är viktiga för äldre människor och deras tjänster. Det kan handla om bl.a. välbefinnande, hälsa, medverkan, livsmiljö, boende, förmåga att röra sig eller att klara av sin vardag.
  • Främjar de äldres möjlighet att delta i planeringen av de tjänster som påverkar deras levnadsförhållanden.
  • främjar de äldres synlighet som en resurs för staden och
  • främjar med sin verksamhet tredje sektorns stöd för äldre människor.

Medlemmar och verksamhetsstadga

Stadsstyrelsen utser bland de uppställda kandidaterna 7–9 ledamöter och en personlig ersättare för varje ledamot i äldrerådet.

Äldrerådets medlemmar fullmäktigeperioden 2022-2025

Äldreveckan 1-8.10.2023

Äldrerådets verksamhetsberättelse 2022

Äldrerådets verksamhetsplan 2023

Möten

Äldrerådet sammanträder ungefär en gång i månaden eller vid behov på kallelse av ordföranden. Om en kommuninvånare, som inte är ledamot, vill delta i äldrerådets möte kan hen komma överens om det på förhand med ordföranden. Mötets föredragningslista är klar en vecka innan mötet.

Höstterminens mötesdatum:

  • 10.8.2023
  • 14.9.2023
  • 12.10.2023
  • 23.11.2023

Mötesprotokollen

Enbart de senaste mötesprotokollen är synliga här under.

Äldrerådets sekreterare

Maija Eklöf

Delaktighetskoordinator