Hoppa till innehåll

Eklöfska skolan är en nybyggd skola i Tolkis. Skolan har ändamålsenliga utrymmen som fungerar bra i vardagen. Skolhuset är planerat så att även inomhusmiljön inbjuder till rörelse. Lärarna jobbar i team och i klasserna finns flera vuxna som hjälper till. På skolan finns både förskola och eftermiddagsklubb.

Vår verksamhet

Kompanjonlärarskap är en viktig del av vår verksamhet. Vi är alltid beredda att organisera undervisningen så att varje elev ska få ut det bästa av den. Våra moderna lärmiljöer möjliggör flexibla lösningar och arbete i större och mindre grupper. I skolans närmiljö finns ypperliga möjligheter till idrott och utomhusundervisning.

Vår vardag i förskolan och skolan genomsyras av positiv pedagogik. Genom att fokusera på det goda och det som fungerar vill vi hjälpa våra elever att känna igen sina egna starka sidor och utvecklas. Hemmen är en viktig resurs och vi är måna om att ha en god kontakt mellan skolan och hemmet.

Alla vuxna i skolan är till för alla skolans barn!

Kontaktuppgifter

Johan Öhberg

Rektor, Eklöfska skolan, Eklöfska skolan

Personalrum Eklöfska Skolan

Personalrum, Eklöfska skolan

Förskolan Eklöfska Skolan

Förskolan, Eklöfska skolan

Eklöfska Skolan Klass 1-2

Klass 1-2, Eklöfska skolan

Eklöfska Skolan Klass 3-4

Klass 3-4, Eklöfska skolan

Eklöfska Skolan Klass 5-6

Klass 5-6, Eklöfska skolan

Epost: förnamn.efternamn@porvoo.fi

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

Elevvård

Östra Nylands välfärdsområde ordnar elevvården inom Borgå stad.

Samarbete mellan hem och skola