Hoppa till innehåll

Eklöfska skolan är en nybyggd skola i Tolkis. Skolan har ändamålsenliga utrymmen som fungerar bra i vardagen. Skolhuset är planerat så att även inomhusmiljön inbjuder till rörelse. Lärarna jobbar i team och i klasserna finns flera vuxna som hjälper till. På skolan finns både förskola och eftermiddagsklubb.

Vår verksamhet

Kompanjonlärarskap är en viktig del av vår verksamhet. Vi är alltid beredda att organisera undervisningen så att varje elev ska få ut det bästa av den. Våra moderna lärmiljöer möjliggör flexibla lösningar och arbete i större och mindre grupper. I skolans närmiljö finns ypperliga möjligheter till idrott och utomhusundervisning.

Vår vardag i förskolan och skolan genomsyras av positiv pedagogik. Genom att fokusera på det goda och det som fungerar vill vi hjälpa våra elever att känna igen sina egna starka sidor och utvecklas. Hemmen är en viktig resurs och vi är måna om att ha en god kontakt mellan skolan och hemmet.

Alla vuxna i skolan är till för alla skolans barn!

Kontaktuppgifter

Epost: förnamn.efternamn@porvoo.fi

  • Rektor Johan Öhberg tfn 0400 955 872
  • Personalrummet tfn 040 676 1380
  • Förskolan tfn 040 489 1706
  • Årskurs 1-2 tfn 040 622 7317
  • Årskurs 3-4 tfn 040 595 6394
  • Årskurs 5-6 tfn 040 487 2476