Gå till innehåll

Syftet med bedömningen i grundskolan är att främja elevens utveckling i studierna och handleda eleven i att uppnå sina målsättningar. Bedömningen fokuseras på elevens kunskap, arbetssätt och uppförande.

Bedömningen bör göras mångsidigt och främja inlärningen. Bedömningen består av både kontinuerlig bedömning och bedömning i slutet av inlärningsprocessen. I den kontinuerliga bedömningen ges respons om inlärning, arbetssätt och uppförande. En stor del av elevbedömningen är kontinuerlig och baserad på samspel.

Bedömning efter avslutad inlärningsprocess sammanför elevens framsteg och prestation. I slutet av årskursen får eleven ett läsårsbetyg, i vilken det finns bedömning antingen i skriftform eller i numerisk, beroende på årskursen. Läsårsbetyget är en helhetsbedömning på hela läsårets framsteg och prestation.

Läroplaner

De nuvarande läroplanerna i Borgå stad har blivit godkända i utbildningssektionen 7.6.2016. Läroplanerna är i kraft i förskolan och i den grundläggande undervisningen (årskurserna 1-6) samt i gymnasieutbildningen från och med 1.8.2016.

I årskurserna 7-9 tog man i bruk läroplanen stegvis under läsåren 2017-2018, 2018-2019 och 2019-2020. En ny läroplan för gymnasiet har godkänts i utbildningssektionen 23.3.2021 och tas i bruk stegvis fr.o.m. 1.8.2021. Läroplanerna kompletteras eller uppdateras vid behov.