Hoppa till innehåll

Daghemmet Skogsstjärnan

Svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 1–6 åringar.

Daghemmet Skogsstjärnan

Sinikka Vähäkangas

Daghemsföreståndare, Daghemmet Skogsstjärnan

Anna Backman

Lärare inom småbarnspedagogik, Vice föreståndare, Daghemmet Skogsstjärnan

Ronja Tarkkonen

Lärare inom småbarnspedagogik, Vice föreståndare, Daghemmet Skogsstjärnan

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

I januari 2022 togs vårt nya daghem i bruk. Daghemmet ligger centralt och nära mångsidiga natur-, kultur- och idrottstjänster. Daghemmet Skogsstjärnan erbjuder småbarnspedagogik och förskoleundervisning på finska och svenska.

  • Våra två svenskspråkiga förskoleundervisningsgrupper fungerar i Strömborgska skolan, vid Pepotvägen 2, 06100 Borgå.

Hur är det på ett stort dagis?

Daghemmet är modernt och stort, där finns många barn och personal, men stämningen är mysig och lugn. Alla barn har sin egen trygga grupp och sina egna trygga vuxna. Vi samarbetar med våra parteam, till exempel under tidiga morgnar. Alla parteam har en egen tambur. Daghemmet har många gemensamma, mångsidiga utrymmen som möjliggör olika aktiviteter, utrymmen används turvis.

Personalen har mångsidig kunskap och erfarenhet, hjälp finns alltid tillgänglig. Det är trevligt att planera och genomföra gemensamma projekt. Vårt motto är: ”Att tänka att du är du och jag är jag. Det är bra för oss att vara tillsammans!”