Hoppa till innehåll

Gammelbackan päiväkoti

Mångkulturell småbarnspedagogik och förskoleundervisning på finska för 1–6-åringar.

Gammelbacka daghem

Marjukka Taos

Daghemsföreståndare

Gammelbacka daghem erbjuder finskspråkig småbarnspedagogik i fyra barngrupper och förskoleundervisning i två grupper. Kultur och rörelse är centrala teman i vår verksamhet.

Barnens egna tankar, önskemål och känslor utgör basen för verksamheten och dess planering. Vi respekterar och uppskattar varandra. Vi vill skapa en atmosfär för barnen där varje barn får känna sig unik och viktig.