Hoppa till innehåll

Gammelbackan päiväkoti

Mångkulturell småbarnspedagogik och förskoleundervisning på finska för 1–6-åringar.

Gammelbacka daghem

Marjukka Taos

Daghemsföreståndare, Gammelbacka daghem

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

Gammelbacka daghem erbjuder finskspråkig småbarnspedagogik i fyra barngrupper och förskoleundervisning i två grupper. Kultur och rörelse är centrala teman i vår verksamhet.

  • I augusti 2023 öppnas fyra barngrupper i filialenen vid Kunskapensväg 1, 06400 Borgå.

Barnens egna tankar, önskemål och känslor utgör basen för verksamheten och dess planering. Vi respekterar och uppskattar varandra. Vi vill skapa en atmosfär för barnen där varje barn får känna sig unik och viktig.