Hoppa till innehåll

Gammelbackan päiväkoti

Mångkulturell småbarnspedagogik och förskoleundervisning på finska för 1–6-åringar. Filialer i Kunskapensväg och Pääskytien koulu.

Gammelbacka daghem

Marjukka Taos

Daghemsföreståndare, Gammelbacka daghem

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

Gammelbacka daghem erbjuder finskspråkig småbarnspedagogik i fyra barngrupper och förskoleundervisning i två grupper. Kultur och rörelse är centrala teman i vår verksamhet.

  • Filialen med två grupper finns vid Kunskapensväg 1, 06400 Borgå. Bygget av de nya lokalerna börjar sommaren 2024.
  • Under renoveringarna finns en grupp på Gammelbackan päiväkoti och en på Pääskytien koulu.

Barnens egna tankar, önskemål och känslor utgör basen för verksamheten och dess planering. Vi respekterar och uppskattar varandra. Vi vill skapa en atmosfär för barnen där varje barn får känna sig unik och viktig.