Hoppa till innehåll

Tallberga daghem

Svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik för 1–5-åringar.

Tallberga daghem

Maria Johansson

Daghemsföreståndare, Tallberga daghem

Paula Forsblom-Sinisalo

Lärare inom småbarnspedagogik, Vice föreståndare, Tallberga daghem

Neea Hakulinen

Lärare inom småbarnspedagogik, Vice föreståndare, Tallberga daghem

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

Tallberga daghem har moderna, fina och ljusa utrymmen. Vår gård lockar till lek och rörelse. Vi ordnar mångsidig verksamhet utomhus.

Barnens tankar och önskemål ligger som grund i planerandet av verksamheten. Barnet får känna sig som en del av gemenskapen. Genom smågruppsverksamhet kan vi ta hänsyn till barnens individuella behov och styrkor och anpassa verksamheten därefter.