Hoppa till innehåll

Bibliotekskonst – delaktighet genom kultur på biblioteket

Inom ramarna för projektet Bibliotekskonst – delaktighet genom kultur på biblioteket skapas nya möjligheter för Borgåborna att delta i konst och kultur genom att man utnyttjar huvud- och närbibliotekens lokaler.

Med projektet försöker biblioteket nå nya kundgrupper och skapa nya möjligheter att delta i konstskapande. Bibliotekslokalerna är öppna för alla och tröskeln att besöka bibliotek är låg. Möjligheten att delta i konst och kultur stärker människors välmåga och erfarenhet av delaktighet.

Bland mer än 60 sökande valdes till projektet två konstnärer, av vilka den ena arbetar under hösten, den andra under våren.

I oktober 2022 började mediekonstnären Fanni Maliniemi som bibliotekskonstnär. Till bibliotekskonstnär för våren 2023 valdes ordkonstledare Mari Anttonen från Borgå.

Borgå stadsbibliotek ville ha konstnärer som representerar olika konstbranscher: animation, bild och videor ger andra slags erfarenheter av delaktighet än ord och språk. 

Ordkonst under hösten 2023

Under hösten stärker vi inom ramen för projektet möjligheterna att ha ordkonst som hobby i Borgå samt kartlägger vilka möjligheter det finns för biblioteket och konstnärerna att samarbeta i framtiden.

Välkommen på äventyr i ordens och berättelsernas förtrollade värld!

Filippa Hella, Catharina Latvala och Mari Anttonen

En exceptionell ordkonsthöst

En exceptionell höst inleds på huvudbiblioteket i Borgå. På barnbiblioteket kan man denna höst syssla med ordkonst på både finska och svenska.

-Vi har länge önskat att kunna erbjuda ordkonstklubbar på biblioteket och nu känns det jättefint att klubbarna ordnas just här,säger barnbibliotekets serviceförman Catharina Latvala.

Sydkustens Ordkonstskola har ordnat grundläggande undervisning i ordkonst i Borgå under flera års tid och biblioteket erbjuder utrymmen för verksamheten. Nytt är en finskspråkig ordkonstklubb som ordnas på försök den här hösten som en del av projektet Bibliotekskonst.

Det viktigaste är att barnen själva får uttrycka sig

Ordkonst är en övergripande term som rymmer mycket. Ordkonst är berättelser och lek med ord. Det är litteratur och skrivande, men kan lika gärna vara ritande, dans eller drama med upprinnelse i en berättelse.

– Utgångspunkten i ordkonstskolan är en berättelse, men sätten att bearbeta den är av många slag. Det viktigaste är att stanna upp vid fantasin eller att locka fram den, säger ordkonst- och litteraturterapiledaren och läraren i dramakonst Mari Anttonen.

– För barnen är lekens värld nära. Vi slår vakt om den här kontakten. Med små barn skriver vi inte alls utan vi bearbetar berättelserna på andra sätt.

Ordkonstledaren, illustratören och författaren Filippa Hella tror att det passar alla slags barn att syssla med ordkonst. Ett barn som redan njuter av berättelser kan fördjupa och berika sitt intresse. Ett blygare barn å sin sida kan med hjälp av ordkonsten hitta just det uttryckssätt som passar barnet bäst.

– Vi stannar upp vid barnens berättelser, illustrationer och tankar. Det stärker barnets uppfattning om vikten av den egna uttrycksformen. Ordkonst uppmuntrar också till känslighet och till att uttrycka sina känslor, säger Hella.

Anttonen och Hella poängterar att ordkonstskolan inte är undervisning i modersmål. I ordkonstskolan viftar man inte med rödpennan eller kritiserar. Det viktigaste är att stärka barnets egen framställning och där kan man inte göra fel. Det handlar om att ha roligt, inte att prestera.

Möte med litteraturen

Som en biprodukt till hobbyn utsätter sig barnet oundvikligen för litteratur och böcker. I ordkonstskolor som ordnas på bibliotek är det lätt att från hyllorna plocka böcker som intresserar barnen eller att låna hem dem så barnen kan utforska dem närmare tillsammans med sina föräldrar. Allmänbildningen växer nästan av misstag.

Med förstaklassarna såg vi närmare på olika litteraturgenrer. Jag gjorde en föreställning om Anton Tjechovs Tre systrar med musfingerdockor och den blev en hit. Barnen kom ihåg den länge, säger Filippa Hella med ett skratt.

Biblioteket och ordkonstledarna har ett gemensamt mål: att fostra läsande människor. Man kan inte nog betona den betydelse läsande och litteratur har på ett barns utveckling.

Litteraturen stärker ordförrådet och uttrycksförmågan och vidgar världsbilden. Den ökar också förmågan till empati och tolerans samt ger verktyg för tänkande. Läsning ökar koncentrationsförmågan, lär oss om världen och ger oss ro att vara här och nu. I litteraturen kan vi hitta förebilder eller stöd till exempel för att behandla förvirrande känslor eller svåra livssituationer.

– En god bok fångar oss på ett magiskt sätt. I ordkonstskolan sker i bästa fall samma sak: vi är en stund i fantasins underbara värld, och den vardagliga världen försvinner, sammanfattar Anttonen.

Borgå stad har förbundit sig att främja läskunnigheten hos barn och unga. Staden tog i bruk en läsgaranti: i år fäster man speciell uppmärksamhet vid att främja läskunnigheten och stärka läsivern hos eleverna i årskurs 1 och 2.

Ordkonstskolan stärker upplevelsen av litteratur som något roligt och lekfullt. Det är inte fråga om en plikt utan om en gåva.

Den svenska ordkonstskolan:

– Tis kl. 15-16.30, för årskurs 3-6

– Tis kl. 16.45-17.45, för årskurs 1-2

– Vi startar 12.9 men man kan komma med även senare

Den finska ordkonstskolan:

– Tio onsdagar från och med 20.9 kl. 17-18.30. Riktar sig till barn i årskurs 1-3. Anmälan:

Sanni Saarinen

Bibliotekarie, Evenemang och utställningar

Lyssna, skriv och diskutera-kvällar för vuxna

I höstens Lyssna, skriv och diskutera-kvällar fördjupar vi oss i olika teman. Berättaren Mari Anttonen läser och reciterar texter på finska på huvudbibliotekets scen. Texterna anknyter till kvällens tema och det rör sig om såväl poesi som prosa och utdrag från fackböcker.

Deltagarna får fördjupa sig i teman via skrivövningar och diskussioner. Deltagarna kan skriva på sitt eget modersmål. Vi samlas framför huvudbibliotekets scen kl. 17.30.

Teman och datum:

Tis 3.10 Minnet och att minnas
Tis 31.10 Kekri och folktradition
Tis 28.11 Kedjan av generationer

Bibliotekskonstnär Mari Anttonen.
Vårens 2023 bibliotekskonstnär Mari Anttonen
Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi.
Höstens 2022 bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi