Hoppa till innehåll

Ordningsregler för Borgå simhall

Se till din egen och andras säkerhet och trivsel och bekanta dig med ordningsregler.

Ordningsreglerna och personalens anvisningar ska följas. Den som bryter mot dem kan avslägnas från simhallen eller portförbjudas för viss tid.

Personalen kan tillfälligt ta bassängerna och de andra lokalerna i bruk för annat ändamål.

I simhallen finns kameraövervakning med inspelning. Fotografering och videoinspelning utan lov är förbjudet.

Simtid och användning av omklädningsrummen

 • Inträdesavgiften berättigar till 2 timmars vistelse i simhallens lokaler. Besökarna måste lämna bassängerna 20 minuter innan hallen stängs.
 • Flickor eller pojkar som har uppnått skolåldern använder omklädnings- och duschrum för sitt eget kön.
 • Var och en vistas i simhallen på eget ansvar och ansvarar också själv för sina tillhörigheter.
 • När du lämnar simhallen ska du lägga nyckeln samt hyrda simkläder och redskap på sina rätta platser.

Skräpa inte ner

 • Innan du går in i bastun eller i bassängen ska du tvätta dig. Tvätta också bort eventuellt smink. Vät håret eller använd badmössa. Duscha och bada bastu utan badkläder. Att färga håret eller avlägsna kroppsbehåring är inte tillåtet.
 • Badkläderna ska vara tillverkade av material avsett för badkläder som följer kroppen (sportshorts eller lösa shorts som når under knäna är inte badkläder).
 •  Personer med smittsamma hudsjuksdomar får inte använda simhallen.
 • Det är förbjudet att ta med sig mat, tuggummi, godis eller sköra föremål till bassängavdelningen eller duschrummen. Förvara helst också dina smycken i klädskåpet.
 • Det förbjudet att uppträda berusad, ha med sig eller använda droger, röka eller använda snus.

Skapa trygghet och trivsel

 • Barn under 7 år och barn som inte kan simma får besöka simhallen endast i sällskap av en vuxen. Barn som inte kan simma får inte lämnas ensamma i bassängsavdelningen.
 • Det är förbjudet att föra oljud, störa andra kunder och springa i bassäng-, dusch- och omklädningsrummen.
 • Det är förbjudet att hoppa i 25 metersbassängen.
 •  De anvisningarna som gäller för hoppbassängen, trampolinerna, vattenrutschbanan och vågbassäng
 • Till vattenlöpning är det möjligt att låna löpbälte. Också ett eget löpbälte kan användas.
 • Dykutrustning och andra specialredskap får användas endast under fastslagna turer eller med tillstånd av simövervakaren.
 •  Vid olyckor som till exempel brandalarm, gasläcka, elavbrott ska kunderna följa personalens direktiv.