Hoppa till innehåll

Idrottsvagnen

Idrottsvagnen innehåller olika idrottsredskap som skolor och daghem får låna gratis.

Borgå idrottstjänster lånar idrottsvagnen gratis till daghem och skolor i Borgå.

Reservering av idrottsvagnen samt användningsregler

Borgå idrottstjänster lånar idrottsvagnen gratis till daghem och skolor i Borgå. Det finns redskap för sommar- och vintertid (också skidutrustning och skridskor och hjälmar) både för grupper och enskilda utövare.

Den som lånar vagnen ansvarar för att redskapen som finns i vagnen läggs tillbaks på sina egna platser och att man anmäler om något går sönder. Vagnen är på lånarens ansvar hela lånetiden. Lånaren är ansvarig för att skaffa nya redskap om något försvinner eller söndras med flit.

Vagnens uppgifter

Vagnens storlek: Bredd 1850 mm, längd 4000 mm, höjd 1600 mm, sammanlagda massan är 1350 kg.

För att flytta vagnen bör man ha körkort B eller BE.

  • B: Kombinationen får inte överskrida 3 500 kg och är planerad att frakta passageraren och högst 8 personer.
  • BE: Kombination, vars dragbils massa är 3500 kg och kärrans massa är högst 3500 kg.

Flyttning av vagnen

Om du sköter om transporten själv kan du komma överens om avhämtning av nyckeln vid idrottstjänsternas kansli, Yrkesvägen 1 (Practicum, f.d. Edupoli). Returnera nycklarna genast då du lämnar tillbaka vagnen.

Ifall du behöver hjälp med att flytta vagnen kan du be om transporthjälp i samband med reservationen. Flyttningen av vagnen sköts då av personer från Borgås arbetsverkstad. Ifall du vill returnera vagnen en fredag bör vagnen flyttas senast kl. 12.00.

Reservering av idrottsvagnen

Du kan reservera idrottsvagnen via e-post till liikunta.tilavaraus@porvoo.fi. En reservering i taget.

Kolla reserveringssituationen i reserveringskalendern TIMMI.

Förfrågningar

Christian Bremer

Specialidrottsinstruktör