Hoppa till innehåll

Var och en deltar i serierna på eget ansvar. Borgå stad har ingen olycksfallsförsäkring för deltagarnas del.

Rätt att delta i serierna har Borgåbaserade föreningar, skolor, företag och lag med blandad uppställning. Spelarnas hemort ska vara Borgå. Under en och samma säsong kan en spelare representera endast ett lag per gren.

Förutsättningen för att en spelare kan delta i matchen är att arrangörerna via spelarförteckningen har kännedom om spelaren. Spelarförteckningen kan kompletteras med nya namn medan serien pågår, men inte efter att grundserien spelats färdigt.

Vem kan delta

I följande fall har registrerade spelare inte rätt att delta i serien:

Innebandy

  • spelaren är registrerad i III eller på en högre nivå
  • spelaren är registrerad i A-juniorernas FM-serie
  • i damserien spelaren som är registrerad i Innebandyförbundets serier

Rinkbandy

  • spelaren är registrerad i FM-serien i bandy, samt spelaren i A-juniorserier
  • spelaren är registrerad i division IV eller högre i ishockey, samt spelaren i A-juniorseriersamt spelaren i A-juniorserier
  • spelaren är registrerad i division III i hallserien eller på en högre nivå

Fotboll

  • spelaren är registrerad i division IV eller högre, samt spelaren i A-juniorserier
  • damserien = spelaren som är registrerad i Bollförbundets serier får inte delta

Deltagaravgift, matchtid, matchflyttningar och protester

Deltagaravgiften på 100 euro ska betalas innan serien inleds. Laget ska dessutom betala en domaravgift: i fotboll och rinkbandy 20 euro per match och i innebandy 10 euro per match.

Matchtiden i fotboll och rinkbandy är 2 x 25 minuter och i innebandy 1 x 25 minuter.

Matchen kan uppskjutas bara av tvingande skäl med arrangörens tillåtelse.

Ett lag som två gånger ger upp en match utesluts ur serien. Ett lag som under pågående slutspel ger upp en match nedflyttas till den lägsta serien. Om ett lag under pågående serie avstår från sin serieplats, får spelarna i laget under samma säsong inte spela i något annat lag.

Eventuella protester ska göras skriftligen och lämnas till arrangören av serien inom tre dagar. Alla protester, utom de som gäller rätten att spela, ska även framföras muntligt till domaren omedelbart efter matchen.

När lag har lika många poäng avgörs ordningsföljden på följande sätt: genom omspel när det gäller Borgåmästerskapet, serieavancemang eller nedflyttning. I fråga om andra placeringar: 1. lagens inbördesmatch, 2. målskillnaden och 3. antalet gjorda mål

Om ett lag avsiktligt bryter mot dessa regler, utesluts laget ur serien. Följande år har laget rätt att delta endast på den lägsta serienivån.