Hoppa till innehåll

Digitala kulturtjänster

Stadens kulturtjänster har sedan år 2020 producerat digitalt innehåll för borgåbor. Vi fortsätter producera digitalt innehåll bland annat i samband med hybridevenemang.

Till stadens digitala kulturproduktioner hör bland annat konserter, verkstäder och museibesök.

Tidigare produktioner hör bland andra självständighetsdagens konsert år 2020, barnens digitala lantdagsbal 2021, virtuella författarbesök i skolorna 2021, utlysning av julfreden 2020 och ett flertal strömmade konserter.

Produktionerna är samlade på stadens YouTube-kanal. Av upphovsrättsliga skäl är alla produktioner tyvärr inte tillgängliga.