Hoppa till innehåll

Välkommen till upplevelsernas värld!

Borgå virtuella konstmuseum tar dig från en stämning och ett tema till ett annat. Du kan vänta dig färgkraft, liv och fantasi, men också landskap, porträtt och stämningar bortom verkligheten.

I museet bekantar du dig med konstverk av konstnärer som bott i Borgå och påverkat stadens konstliv sedan 1900-talet. De nyaste verken är från de senaste åren. Målningar, grafik och skulpturer från Borgå stad och Borgå museums samlingar presenteras.

Du rör dig i ett 3D-modellerat konstmuseum. Byggnaden grundar sig på arkitekt Julia Falcks diplomarbete (Uleåborgs universitet, 2021) där hon studerade placeringen av en konstmuseibyggnad på Konstfabrikens område i Borgå.

In i det virtuella konstmuseet

Du kommer in i museet genom att klicka på länken nedan. Du behöver inte ladda ner en separat applikation då det virtuella konstmuseet har förverkligats i den webbaserade Mozilla Hubs-miljön.

Vi rekommenderar att du använder en dator för att besöka museet. Du kan bekanta dig med museet med de flesta VR-glasögon och mobila apparater men notera då att en del egenskaper, som till exempel information om verken, inte är tillgängliga.

Mozilla Hubs-miljön är engelskspråkig. Vid behov kan du bekanta dig med anvisningarna.

Är museet fullt? Cirka 20 besökare kan besöka museet samtidigt. Ifall att det museet är fullt kan du pröva på andra länkar:

Anvisningar

Anvisningar

När du har öppnat det virtuella konstmuseet ser du Hubs-startvyn.

 1. Gå vidare till museet genom att trycka ”Join Room” (anslut dig till rummet).
 2. Välj sedan: Enter Room (ljud och mikrofonen är inte i bruk).
 3. Du anländer till museets entréhall och kan börja bekanta dig med museet.

Om du vill kan du välja ett användarnamn och en avatar, med andra ord en figur, som representerar dig när du rör dig i museet. Det är dock inte obligatoriskt. Se ”Att byta användarnamn eller avatar”.

Att röra sig i museet

 • Du kan röra dig i museet med hjälp av piltangenterna eller tangentbordets bokstäver W, A, S och D.
 • Du kan vända blicken genom att hålla nere musens vänstra knapp eller Q och E-tangenterna.

Information om verken

Informationen om ett verk blir synligt genom att klicka på verket med musens högra knapp.

Att byta användarnamn eller avatar

Användarna kan röra sig i museet i form av olika virtuella figurer, avatarer.

 • Genom att trycka på knappen More (tre punkter) kan du öppna en meny via vilken du kan byta ditt användarnamn, välja en avatar bland färdiga alternativ (Change Name & Avatar).
 • Om du loggar in (Sign in) förblir ditt användarnamn och den valda avataren densamma under de följande användningsgångerna. Du kommer också in utan att logga in.

Mera information om hur Hubs används finns på engelska här:

Eventuella felsituationer

Det virtuella konstmuseet i Borgå är stort för att vara en webbapplikation. Man har optimerat utrymmet enormt, men trots det fungerar museet inte nödvändigtvis väl med äldre apparater eller långsamma nätverksförbindelser på grund av det stora antalet verk, texter och 3D-objekt.

Sidans uppdatering

Eventuella fel repareras vanligtvis genom att uppdatera sidan (reload/refresh). Detta kan göras:

 • Genom att trycka på webbläsarens knapp ”Uppdatera/ladda sidan på nytt”.
 • Genom att trycka på F5 på Windows eller cmd+r på Mac.
 • Genom att öppna länken till museet på nytt.

Otydlig bildkvalitet

Dålig bildkvalitet beror vanligen på att nätverket är belastat. Detta är fallet särskilt då rummen har flera besökare eller om besökaren har flera applikationer som använder nätförbindelse öppna samtidigt. Stäng de andra applikationerna som använder nätverket eller flikarna i webbläsaren.

Bildlänkar som inte fungerar

Om bilder med texten Broken media link syns istället för verken har Hubs av någon anledning inte lyckats ladda verken. Situationen rättas till då du uppdaterar sidan.

Ge feedback om det virtuella museet

Vi vill gärna höra vad du tyckte om det virtuella konstmuseet. Vi uppdaterar museet utifrån respons.
Du kan skicka e-post till adressen:

Produktion

 • Innehållsproduktion: Borgå stads kulturtjänster och Borgå museum
 • Tekniskt genomförande: Stereoscape Oy
 • Arkitektonisk planering och 3D-modellering: Julia Falck
 • Utarbetning av koncept: Borgå stad, Borgå museum och Stereoscape Oy
 • Bilder av verken: © Kuvasto 2023